facebook
home
napisz
szukaj
taniec towarzyski
   

taniec towarzyski Ludzie ta ń cz ą od zarania dziej ó w , taniec jest nierozerwanie zwi ą zany z nasz ą kultur ą, ż yciem . To nie tylko spos ó b na rozrywk ę, mi ł e sp ę dzenie czasu - to dla wielu spos ó b na ż ycie .

Taniec towarzyski wp ł ywa wspaniale na kondycj ę fizyczn ą, ale tak ż e psychiczn ą - na prac ę m ó zgu co potwierdzaj ą badania medyczne . Ta ń cz ą c zapominamy o troskach ż ycia codziennego . Poruszanie si ę w rytm muzyki to naturalna , instynktowna reakcja naszego organizmu .

Poznaj ą c kroki ta ń c ó w i doskonal ą c sw ó j kunszt taneczny stopniowo zaczynamy odczuwa ć coraz wi ę ksz ą przyjemno ść z takiego sposobu sp ę dzania czasu . Niekt ó rzy uwa ż aj ą, i ż taniec jest jak narkotyk - je ż eli poznasz jego smak trudno b ę dzie Ci si ę oprze ć pokusie , aby ta ń czy ć.

Jest te ż mo ż liwo ść um ó wienia si ę na lekcje indywidualne , kt ó re pomog ą doszlifowa ć pierwszy taniec weselny , tak aby , pa ń stwa wyst ę p pozostawi ł niezapomniane wra ż enie na go ś ciach .

Pomo ż emy dobra ć muzyk ę i uk ł ad choreograficzny do pa ń stwa mo ż liwo ś ci i oczekiwa ń. Mamy ogromne prawie 20 letnie do ś wiadczenie w pokazach ta ń ca i mo ż emy z ł atwo ś ci ą pa ń stwa przygotowa ć do takiego wyst ę pu .


Telefon kontaktowy : 604 - 169 - 752 lub 604 - 132 - 430poniedzialek wtorek

BABY DANCE  

początkujący 5 - 8  lat 

 

 

TANIEC NOWOCZESNY I TOWARZYSKI
początkujący
dzieci 6 - 10 lat 

 

 

 

TANIEC NOWOCZESNY I TOWARZYSKI

początkujący

dzieci 6 - 8 lat

 


TANIEC TOWARZYSKI

dla singli

początkujących


 

 

 

 TANIEC TOWARZYSKI

dorośli początkujący

 

21.oo-22.oo

WOŁOMIN CECH

co najmniej 1 rok zajęć

 

start 09.09.2019

wolne miejsca


21.oo-22.oo

WOŁOMIN CECH

start

05.11.2019

wolne miejsca


 

19.oo-20.oo

WOŁOMIN CECH

start

11.09.2019

wolne miejsca


19.3o - 20.3o

WOŁOMIN CECH

start

03.10.2019

wolne miejsca

 


 

TANIEC TOWARZYSKI

dorośli średnio-zaawansowani

19.oo-20.oo

co najmniej 2

miesiące  zajęć

start  09.09.2019

WOŁOMIN CECH

wolne miejsca

 

 

 

20.oo-21.oo

co najmniej 2 lata

zajęć

start  09.09.2019

WOŁOMIN CECH

wolne miejsca

20.oo - 21.oo

WOŁOMIN CECH

start 10.09.2019

co najmniej rok zajęć

wolne miejsca

 

 

21.oo-22.oo

WOŁOMIN CECH

 

start 11.09.2019

wolne miejsca

 

 20.oo-21.oo

WOŁOMIN CECH

start 11.09.2019

wolne miejsca

 

 

 


 

 

 

 

TANIEC TOWARZYSKI dorośli zaawansowani

 

20 .oo - 21.oo

WOŁOMIN CECH

start 10.09.2019

co najmniej 3 lata

zajęć

20.3o - 22.oo

WOŁOMIN CECH

start 19.09.2018

co najmniej 5 lat zajęć


TANIEC TOWARZYSKI
dla nowożeńców


604 - 169 - 752

604 - 169 - 752

604-169-752

604 - 169 - 752 604 - 169 - 752 604 - 169 - 752
 
Copyright © 2011 STUDIO TAŃCA
projekt i wykonanie  No-Name m.s.
dzieci jazz pierwszy taniec taniec towarzyski salsa solo hiphop
ZAMÓW NEWSLETTER

NEWLETTER STUDIO TAŃCA

zamów newsletter, aby być zawsze na bieżąco


imię:

Email: