facebook
home
napisz
szukaj
pierwszy taniec
    Drukuj

Serdecznie zapraszamy wszystkie pary , kt ó re chcia ł yby nauczy ć si ę ta ń czy ć na swoje wesele na kursy ta ń ca dla doros ł ych . Kursy te ruszaj ą prawie co miesi ą c . Mo ż na w ci ą gu kilku miesi ę cy nauczy ć si ę paru najpopularniejszych ta ń c ó w towarzyskich i z ł atwo ś ci ą przej ść przez t ą trudn ą cz ęść ceremonii weselnej . Jest te ż mo ż liwo ść um ó wienia si ę na lekcje indywidualne , kt ó re pomog ą doszlifowa ć pierwszy taniec weselny , tak aby , pa ń stwa wyst ę p pozostawi ł niezapomniane wra ż enie na go ś ciach .


Pomo ż emy dobra ć muzyk ę i uk ł ad choreograficzny do pa ń stwa mo ż liwo ś ci i oczekiwa ń. Mamy ogromne prawie 20 letnie do ś wiadczenie w pokazach ta ń ca i mo ż emy z ł atwo ś ci ą pa ń stwa przygotowa ć do takiego wyst ę pu .

Telefon kontaktowy 604 - 169 - 752 lub 604 - 132 - 430
poniedziałek
wtorek

TANIEC TOWARZYSKi

dla narzeczonych

zapisy

604-169-752

 

 

19.oo -20.oo

start

15.05.2019

wolne miejsca


cech wołomin

zapisy

604-169-752


 

zapisy

604-169-752

zapisy

604-169-752

 
Copyright © 2011 STUDIO TAŃCA
projekt i wykonanie  No-Name m.s.
dzieci jazz pierwszy taniec taniec towarzyski salsa solo hiphop
ZAMÓW NEWSLETTER

NEWLETTER STUDIO TAŃCA

zamów newsletter, aby być zawsze na bieżąco


imię:

Email: